• Schlüter-Systems: Der Hauptsitz in Iserlohn.

Sdílet

Souhrn údajů

Tyto internetové stránky představují informační nabídku společnosti

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn

Telefon:+ 49 23719710
Telefax:+ 49 2371971111
E-mail: info@schlueter.de

Jednající společník: Werner Schlüter
Obvodní soud Iserlohn . HRA č. 2099
ILN 40 1183200 000 3
DIČ: DE813037397

Odpovědnost za obsah

Obsah byl vytvořen s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nepřebíráme žádnou záruku.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto ani nemůžeme převzít za tento cizí obsah žádnou odpovědnost. Za obsah těchto odkazovaných stránek nese odpovědnost vždy příslušný poskytovatel služeb nebo provozovatel stránek. U odkazovaných stránek byla v okamžiku vložení odkazu provedena kontrola na eventuální porušení práva. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku vložení odkazu nalezen. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétního podnětu týkajícího se porušení práva myslitelná. Jestliže se dozvíme o takovém porušení práva, tyto odkazy neprodleně odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla vytvořená provozovatelem na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích osob jsou příslušným způsobem označeny. Množení, zpracování, šíření a jakýkoliv druh zhodnocení mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. zpracovatele.  Download a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Provozovatelé této stránky se snaží vždy zohledňovat autorská práva jiných osob resp. využívat vlastní vytvořená, nelicencovaná díla.

Obrázky: Schlüter-Systems KG, Fotolia, Istockphoto, Shutterstock Images, Getty Images, Corbis a Photocase

Přípustné využití obsahu

Při využívání je nutné dodržovat autorská práva, práva na ochranu osobnosti, známková práva a ostatní ochranná práva třetích osob. Chráněny jsou např. celé internetové stránky společnosti Schlüter-Systems KG včetně prezentovaných obrázků a značek jako např. "Schlüter®-DITRA".

Tyto internetové stránky a tyto podmínky pro používání nemohou být chápány tak, že byla poskytnuta licence nebo jiné právo k ochranným právům společnosti Schlüter-Systems KG. Zavazujete se, že nebudete obsah jakýmkoliv způsobem zneužívat.

Odkazy na stránky společnosti Schlüter-Systems KG

Nastavení hyperlinkových odkazů na úvodní stránku Schlüter-Systems jako např. https://www.schlueter.de/ je přípustné, jestliže

odkaz vede k úplnému novému načtení stránky, na kterou ukazuje, aniž by byla cílová stránka vložena do rámu (frame), jestliže bude společnost Schlüter-Systems KG v průběhu 24 hodin po nastavení odkazu informována e-mailem na adrese press@schlueter.de, jestliže bude z úpravy odkazu zřejmé, že se o takový odkaz jedná / na odkazující stránce bude použito buď slovo "Odkaz na Schlüter-Systems" nebo nadpis příslušné stránky společnosti Schlüter-Systems KG, na kterou odkaz ukazuje, ve spojení se slovem "Odkaz na Schlüter-Systems", nebo bude odkaz označen aktuálním logem Schlüter-Systems.
Odkazy, které se od výše uvedeného liší, vyžadují před vložením souhlas společnosti Schlüter-Systems KG. Společnost Schlüter-Systems KG si vyhrazuje právo nastavení odkazu zakázat navzdory dodržení výše uvedených závazků.

Sdílet