Systémové komponenty

Patentovaný konstrukční systém upoutá velkým množstvím výhod, které má v porovnání s konvenčním topným potěrem. Základem keramické klima podlahy je potěrová deska s výlisky Schlüter®-BEKOTEC-EN. Dodává se – v závislosti na oblasti použití – v různých provedeních a výškách.

Mezi výlisky se upínají topné trubky (BEKOTEC-THERM-HR) nepropouštějící kyslík, které jsou optimálně sladěné s deskou. Poté se položí cementový nebo síranovápenatý potěr, přičemž nad výlisky již postačí tloušťka vrstvy minimálně 8 mm. Z technického hlediska tak topné trubky leží již v potěru, celkově činí minimální konstrukční výška tohoto systému po horní hranu potěru mezi 20 mm (EN 12 FK) a 52 mm (EN).

Keramická klima podlaha proto potřebuje nižší teplotu na přívodním potrubí (pouze 27-32°C) a šetří v kombinaci s moderní topnou technikou v porovnání s konvenčním topným potěrem náklady na energii.

Systém lze pomocí rozdělovače topných okruhů Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE připojit na jakýkoliv stávající topný systém. Díky nízké spotřebě energie se systém výborně hodí pro provoz s regenerativními zdroji energie, jakými jsou tepelná čerpadla a solární zařízení. Při použití regenerativních zdrojů energie uplatní keramická klima podlaha i svůj celkový potenciál pro úsporu energie: Podle studie Technické univerzity Drážďany činí potenciál úspor až 8,3 % – to výrazně šetří vaši peněženku.

Výhody systému BEKOTEC-THERM však začínají již při montáži: Struktura výlisků způsobuje, že se roznášecí vrstva pokládá formou modulárního potěru. Schnoucí potěr se tak již nemůže na velké ploše vyboulit, protože se pnutí modulárně neutralizuje v síti výlisků. Lze tak kompletně upustit od dilatačních spár v potěru. Topné okruhy lze proto pokládat bez jakýchkoli omezení.

Jakmile dosáhne potěr pochozí tvrdosti, položí se mezi něj a podlahovou krytinu separace Schlüter®-DITRA 25, Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter®-DITRA-HEAT, která chrání dlažbu nebo přírodní kámen před tvorbou trhlin. Každá z těchto rohoží separuje krytinu od podkladu a umožňuje rychlou pokládku krytiny, což značně zkracuje dobu montáže. Díky otevřeným vzduchovým kanálkům rohože může potěr přesto rovnoměrně vysychat (vyrovnání tlaku vodní páry). Schlüter®-DITRA navíc zajišťuje optimální šíření tepla na povrchu klima podlahy.

Instalací keramické klima podlahy Schlüter®-BEKOTEC-THERM jako vzájemně sladěné konstrukční skladby dále odpadají čekací doby mezi jednotlivými stavebními kroky: Topné trubky se pokládají mezi výlisky, pokládka potěru se díky úspoře materiálu zkracuje na minimum a rohože DITRA umožňují bezprostředně po dosažení pochozí tvrdosti potěru pokládku keramické dlažby. Díky fyzikálním vlastnostem desek s výlisky Schlüter®-BEKOTEC-EN lze navíc upustit od zdlouhavého natápění během zrání potěru. Firma nabízí zpracovateli další jistotu ve formě 5 leté záruky na objekt.

 • Systémové desky a příslušenství

  Základem systému jsou desky s výlisky ze skupiny výrobků Schlüter®-BEKOTEC-EN. V závislosti na situaci na stavbě lze vybírat z různých modelů. Systém lze proto použít v novostavbách i při rekonstrukcích.

  více informací

 • Topné trubky, rozdělovače a přípojení

  U Schlüter®-BEKOTEC-THERM se topné trubky pokládají přímo do desky s výlisky – proto si systém vystačí s velmi malou konstrukční výškou. Vedle topných trubek nabízí Schlüter-Systems také veškeré další komponenty potřebné pro instalaci topných prvků.

  více informací

 • Regulační technika

  Schlüter regulační technika umožňuje individuální regulaci pokojové teploty. Pružným modulovým systémem ji lze přizpůsobit příslušným vlastnostem stavby a individuálním požadavkům uživatelů. Ve spojení s dobrou regulovatelností keramické klima podlahy Schlüter®-BEKOTEC-THERM nezvyšuje pouze komfort, ale navíc splňuje předepsané požadavky nařízení o šetření energiemi.

  více informací

 • Další součásti systému

  Pro bezvadnou keramickou krytinu nebo krytinu z přírodního kamene ve spojení se Schlüter®-BEKOTEC-THERM představují potřebnou součást systému níže popsané Schlüter výrobky: 

  • separační rohož Schlüter®-DITRA 25, Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter®-DITRA-HEAT-E
  • dilatační profily Schlüter®-DILEX
  • koutové a napojovací profily Schlüter®-DILEX

  více informací

BEKOTEC-THERM: parádní disciplíny

 • 1.Tepelně technické výhody

  • rychle reagující podlahové topení
  • rovnoměrné šíření tepla
  • nízká teplota na přívodním potrubí, nízké náklady na vytápění
  • efektivní pro využití regenerativních zdrojů energie
  • komfortní regulace
  • útulné
  • hygienické
  • možnost pasivního chlazení
 • 2.Konstrukční výhody

  • nízká konstrukční výška
  • úspora materiálu a hmotnosti
  • potěr bez dilatačních spár
  • volnější možnost uspořádání
  • krátká doba montáže 
  • dlažba keramická nebo z přírodního kamene bez trhlin
  • vysoká zatížitelnost
 • 3.Ekologické výhody

  • lze realizovat snížený noční provoz
  • nízká teplota na přívodním potrubí, nízké náklady na vytápění
  • efektivní pro využití regenerativních zdrojů energie
  • rychle reagující podlahové topení
  • nízká spotřeba energie