Spolehlivost a absence trhlin

Zaručuje absenci trhlin.

Plošné vytápění je ideální pro ekologické a ekonomické vytápění. U tradičních topných potěrů s keramikou však často dochází k vyboulení potěrové konstrukce a k tvorbě trhlin ve spárách nebo dokonce v keramice. S kompletním systémem Schlüter®-BEKOTEC-THERM vyvinul Schlüter-Systems konstrukci, která tyto problémy komplexně řeší!

Patentovaný systém Schlüter®-BEKOTEC plní vedle požadavků na techniku topení i požadavky na stavební konstrukci. Jádro konstrukce BEKOTEC tvoří deska s výlisky Schlüter®-BEKOTEC-EN. Do této desky se pokládá cementový nebo litý potěr.

Díky struktuře výlisků se tenká vrstva potěru při tvrdnutí v rastru výlisků dělí na malé „moduly“, čímž se odbourává pnutí při smršťování.

Uvolněně a spolehlivě

Na rozdíl od konvenční pokládky potěru, má potěr u konstrukce BEKOTEC od začátku příležitost odbourávat pnutí. Deformace jako je vyboulení hran nebo viditelné trhliny v horní krytině tak vůbec nevznikají.

 

 

 • Bekotec-Therm
  Bekotec-Therm
 • Bekotec-Therm
  Bekotec-Therm
 • Bekotec-Therm
  Bekotec-Therm
 • Bekotec-Therm
  Bekotec-Therm