Potěrové konstrukce pro podlahová topení

Šíření tepla velkou plochou v celé místnosti činí z podlahového topení ideální médium pro ekologické a ekonomické vytápění. Ukázalo se však, že je obtížné zhotovit takové konstrukce trvale bez vad. U tradičních topných potěrů dochází často k vyboulení a tvorbě trhlin. Mimo jiné je to způsobeno tím, že jsou délkové změny potěru a podlahové krytiny při změnách teploty různé kvůli odlišným součinitelům tepelné roztažnosti.

Tloušťky potěrů konvenčních systémů odpovídající platným normám mají z topenářského hlediska tu nevýhodu, že se do relativně velkého objemu potěru přivádí velké množství tepelné energie, která se v něm akumuluje. Proto také může toto konvenční podlahové topení reagovat na teplotní změny pouze pomalu.

Kompletní systém Schlüter®-BEKOTEC-THERM výše uvedené problémy zcela řeší a je chráněný mezinárodním patentem.

„BEKOTEC“ přitom vyjadřuje techniku obkladové konstrukce a „THERM“ topenářské komponenty. Schlüter®-BEKOTEC-THERM vychází z tenké podlahové vrstvy z potěru pokládaného na desku se strukturou výlisků BEKOTEC, která v síti výlisků neutralizuje pnutí během smršťování potěru. Při použití Schlüter®-DITRA 25, Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter®-DITRA-HEAT-E lze okamžitě po dosažení pochozí tvrdosti potěru pokládat dlažbu nebo desky z přírodního kamene. S komponenty „THERM“ nabízíme topnou techniku, která je přesně sladěná s „BEKOTEC“, a to od topné trubky až po elektronickou regulaci. Relativně malý objem potěru a umístění topných trubek v blízkosti povrchu vedou k rychlé reakci podlahového topení. Komunikační vzduchové kanálky kontaktní separace Schlüter®-DITRA pod dlažbou zajišťují rovnoměrné šíření tepla. Použití osvědčených separačních rohoží současně zajišťuje trvalou bezvadnost podlahy. Schlüter®-BEKOTEC-THERM tak představuje rychle reagující keramickou klima podlahu, kterou lze provozovat energeticky úsporně při velmi nízkých teplotách na přívodním potrubí. Na BEKOTEC potěr lze samozřejmě pokládat i jiné podlahové krytiny. Podlaha Schlüter®-BEKOTEC-THERM se v tuzemsku a v zahraničí již léta osvědčuje všude tam, kde jsou kladeny požadavky na rychlý postup stavby a na ekologické vytápění.