Podpora při projektování

pro keramickou klima podlahu

Technické poradenství

Otázky týkající se konstrukční skladby, topné a regulační techniky Vám rádi zodpoví kvalifikovaní spolupracovnící našeho technického oddělení. Pro stavební záměry vypracují koncepce a návrhy řešení přesahující jednotlivé řemeslné profese.

Výpočet tepelné potřeby

Pro zjištění výkonu přizpůsobeného předávání tepla keramické klima podlahy BEKOTEC-THERM Vám po předložení příslušných výkresů a údajů můžeme s využítím našeho softwaru stanovit tepelnou potřebu budovy a jednotlivých místností.

Návrh topného systému

Podle předložených výkresů, údajů k počtu a velikosti místností i k  příslušné potřebě tepla Vám můžeme zajistit návrh topného systému. To zahrnuje stanovení potřebných topných okruhů a rozestupy potrubí odpovídající výkonu. Vypracovaný seznam materiálu kromě toho obsahuje všechny důležité části systému. Tyto podklady lze obdržet formou tabulky nebo také jako CAD-výkresy se zakreslenými topnými okruhy.

Poklady pro výběrové řízení

Námi sestavené texty pro výběrová řízení naleznete na těchto internetových stránkách v části download. Podle technického návrhu Schlüter®-BEKOTEC-THERM jako plošného vytápění Vám můžeme vypracovat podklady pro výběrové řízení.

Poradenství na místě

Pro případ individuálního poradenství pro konkrétní stavbu jsou Vám k dispozici naši odborní poradci po dohodě přímo na místě.